Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

30%

30.00%

Bắc Mỹ

(LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light)

20%

20.00%

Châu Đại Dương

(LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light)

20%

20.00%

Tây Âu

(LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light)

7%

7.00%

Nam Âu

(LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light)

6%

6.00%

Đông Âu

(LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light)

4%

4.00%

Nam Mỹ

(LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light)

3%

3.00%

Bắc Âu

(LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Bắc Mỹ 30.00% LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light
Châu Đại Dương 20.00% LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light
Tây Âu 20.00% LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light
Thị trường trong nước 10.00% LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light
Nam Âu 7.00% LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light
Đông Âu 6.00% LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light
Nam Mỹ 4.00% LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light
Bắc Âu 3.00% LED Panel Light, LED Downlight, LED Spotlight, LED Strip Light, LED String Light
Tổng doanh thu hàng năm: USD 2000000
Tổng doanh thu xuất khẩu : USD 2000000
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 90.00%

Điều khoản kinh doanh

Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T, PayPal, Western Union
Cảng gần nhất: shenzhen, guangzhou, hongkong

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 6-10 People
Thời gian chờ giao hàng trung bình: 7 Day(s)
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 05009533
Phương thức xuất khẩu: Using an agent
Gửi email cho nhà cung cấp này